Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.4.)

38/2002. (VII. 4.) OGY határozat

a hosszú távú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról * 

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy

a) az egészségügyi ellátás szerkezete és annak összetétele feleljen meg a lakosság egészségi állapota alapján meghatározható szükségleteknek, s az erre irányuló átalakítási és szabályozási feladatokat a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi egyetértés mellett határozzák meg;

b) a magyar egészségügy konszolidációjának és modernizációjának hosszú távú programjának kidolgozásában az egészségügy valamennyi szereplője vegyen részt;

c) olyan intézményi és szervezeti keretek jöjjenek létre, amelyek elősegítik a legfontosabb kérdésekben a társadalmi konszenzus megteremtését;

d) az egészségügyi és a szociális intézményekben a szolgáltatásokat és az ellátásokat igénybe vevők jogai érvényre juttatását független képviseleti rendszer támogassa.

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy nyújtson be törvényjavaslatot

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény által létrehozott Nemzeti Egészségügyi Tanács összetételének és feladatainak módosításáról;

b) az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat igénybe vevők jogainak érvényesítését és védelmét szolgáló önálló, országos, egységes beteg-, illetve ellátottjogi képviselői intézményrendszer megteremtése érdekében.


  Vissza az oldal tetejére