Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.19.)

48/2002. (VII. 19.) OGY határozat

a földbirtok-politikai irányelvekről * 

1. A Nemzeti Földalap vagyonkezelése és hasznosítása a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a földbirtok-politikai irányelvek szerint történik. Az Országgyűlés a földbirtok-politikai irányelveket az alábbiak szerint határozza meg:

I. A földbirtok-politika részletes irányelvei

a) A földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése;

b) családi gazdaságok kialakítása és megerősítése;

c) környezetbarát, a fenntartható fejlődést szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról történő támogatása;

d) a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítése, a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (pl. árterek kialakítása), a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaival;

e) a Nemzeti Erdőtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása;

f) a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése;

g) a földpiac élénkítése és szabályozása;

h) az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld megszerzésének elősegítése;

i) a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése,

ia) a családi és középgazdaságok 300 ha méretű felső határig történő ösztönzése,

ib) a kisméretű birtokok legalább 100 ha-ig történő elsődleges fejlesztésének ösztönzése;

j) a földbérlet-koncentráció versenyképességhez igazodó fenntartása;

k) minőségi földcserék lebonyolításának megalapozása;

l) termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzése és befolyásolása,

la) a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas termőföldek mezőgazdasági termelési célú hasznosításának előtérbe helyezése,

lb) a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek, földterületek más irányú hasznosításának előkészítése, támogatása, esetenként végrehajtása,

lc) művelési ágváltás támogatása;

m) a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek megvételének és hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő meggyorsítása;

n) a birtoknagyság alkalmassá tétele az EU támogatások lehívhatóságához;

o) szociális földprogram kedvezményezett támogatása;

p) pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezők kedvezményezett támogatása;

q) különleges rendeltetésű gazdaságok működéséhez kedvezményes termőföld biztosítás (pl. oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás).

II. Az NFA vagyonkezelése és hasznosítása

Az NFA az állami beavatkozás, szabályozás és befolyásolás intézménye, amely az alábbi szempontok figyelembevételével valósítja meg a földbirtok-politikai irányelvekben foglaltakat:

a) a földtulajdonon és a haszonbérleten alapuló gazdálkodás arányának befolyásolása érdekében az NFA vagyonkezelésében lévő földek eladása vagy haszonbérbe adása;

b) a termőföld pályáztatással történő haszonbérbe adása, illetőleg díjmentesen vagy a hasznosítás jellege szerint támogatással történő használatba adása;

c) az NFA földvagyonának kialakulásánál a vásárlás szempontjainak meghatározása (pl. gyenge minőségű földek megvásárlásának előtérbe helyezése; nem művelt vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságos művelésre alkalmatlan földterületek megvételének elsődlegessége; meglévő bérleti viszonyok megszüntetésének, illetve lezárásának meggyorsítása);

d) a földeladás során érvényesítendő szempontok rangsorolása (pl. kisméretű birtokok növelése; nagyméretű birtokok gazdaságilag indokolt felső birtokhatárának elérése; kezdő agrárvállalkozók földhöz juttatása);

e) az átmenetileg eladással vagy haszonbérlettel nem hasznosított, az NFA kezelésében lévő földterületek művelési, illetőleg kultúrállapotban tartási feltételeinek meghatározása;

f) a termőföld adásvétele esetén a szerződésben vállalt hasznosítási kötelezettség visszavásárlási jog kikötésével történő biztosítása.

2. Az országgyűlési határozat 2002. augusztus 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére