Időállapot: közlönyállapot (2002.VII.19.)

52/2002. (VII. 19.) OGY határozat

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozat módosításáról * 

A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) V. pontja alapján az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 35. § (4) bekezdése alapján annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében előirányzott 110,0 millió forint támogatási összegből 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint tartalékalapot képez;

2. az 1. pontban foglaltakra tekintettel az OGY határozat mellékletét e határozat melléklete szerint módosítja.

Melléklet az 52/2002. (VII. 19.) OGY határozathoz

Az OGY határozat mellékletének 41., 44., 124. és 153. pontja a következők szerint módosul, és kiegészül az alábbi 44/A. ponttal:

[Melléklet a 105/2001. (XII. 21.) OGY határozathoz]

„41. Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet, Inámpuszta 0 Ft”
„44. Kiskunmajsai Cigány (Roma) Kisebbségi Érdekképviseleti Szervezet 0 Ft”
„44/A. Közéleti Roma Nők Egyesülete 500 000 Ft”
„124. Lengyel Klub 0 Ft”
„153. Mohácsi Németek Egyesülete 550 000 Ft”

  Vissza az oldal tetejére