Időállapot: közlönyállapot (2002.IX.13.)

54/2002. (IX. 13.) OGY határozat

az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az európai szabadalmak megadásáról szóló - Münchenben, 1991. december 17-én felülvizsgált, valamint az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 1978. december 21-én, 1994. december 13-án, 1995. október 20-án, 1996. december 5-én és 1998. december 10-én kelt határozataival módosított -1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez (az Európai Szabadalmi Egyezményhez);

2. megerősíti az Európai Szabadalmi Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegét;

3. felkéri a köztársasági elnököt a csatlakozási és a megerősítő okirat kiadására;

4. felhatalmazza a külügyminisztert a csatlakozási és a megerősítő okiratnak a Német Szövetségi Köztársaság Kormányánál történő letétbe helyezésére.


  Vissza az oldal tetejére