Időállapot: közlönyállapot (2002.IX.13.)

55/2002. (IX. 13.) OGY határozat

az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozással;

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor a Megállapodás 3. melléklet 4.1.4. pontjához az alábbi különleges fenntartást tegye:

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az ólomsöréttel történő vadászatot a vizes területeken 2005. augusztus 15-ig megszünteti.”

3. felkéri a külügyminisztert a csatlakozási okirat kiállítására;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy a 2. pontban részletezett fenntartást is tartalmazó csatlakozási okiratot helyezze letétbe a Megállapodás letéteményesénél;

5. felhívja a Kormányt, hogy a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, a csatlakozási okirat letétbe helyezését követően.


  Vissza az oldal tetejére