Időállapot: közlönyállapot (2002.X.4.)

63/2002. (X. 4.) OGY határozat

népi kezdeményezésről * 

Az Országgyűlés a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta „A minimálbérhez igazodó és a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos jövedelemhez való jog érvényesülését biztosító, a közalkalmazotti előmeneteli rendszerről” tárgyú népi kezdeményezést, és arról a 2002. október 1-jei ülésén a következők szerint döntött:

Az Országgyűlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal egyetért.


  Vissza az oldal tetejére