Időállapot: közlönyállapot (2002.X.4.)

68/2002. (X. 4.) OGY határozat

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról * 

1. Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. §-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolót - az ahhoz pótlólag benyújtott kiegészítéssel együtt - tudomásul veszi, és az abban foglalt módosított mérleg és eredmény-kimutatást jóváhagyja.

2. Az Országgyűlés hozzájárul a 2001. évi módosított eredmény - 192 581 E Ft - eredménytartalékba való helyezéséhez.

3. Az Országgyűlés tulajdonosként hozzájárul az MTI Fotó Kft. végelszámolásával kapcsolatban elengedett tagi kölcsön eredménytartalék terhére való elszámolásához 53 000 E Ft összegben.

4. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaságra vonatkozó hatékonyabb tulajdonosi joggyakorlás és irányítás, ellenőrzés, valamint működtetés, továbbá a közszolgálati feladatok és azok ellátásához az állami támogatás egyértelműbb és pontosabb meghatározása érdekében indokolt a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény és az MTI Rt. létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat (az MTI Rt. Alapító Okirata) áttekintése és a teljeskörűen összehangolt szabályozás kialakítása.


  Vissza az oldal tetejére