Időállapot: közlönyállapot (2002.X.4.)

69/2002. (X. 4.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről készített beszámolóját, egyben megállapítja, hogy a törvényekben meghatározott feladatainak az intézmény eleget tett, elősegítve ezzel az Országgyűlés és bizottságai törvényhozó és ellenőrző munkáját.

2. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a vizsgálatok megállapításainak hasznosulását az Állami Számvevőszék, a megkezdett gyakorlatot követve, fokozott figyelemmel kísérje, és éves beszámolója keretében adjon erről tájékoztatást.

3. Az Országgyűlés egyetért az Állami Számvevőszék stratégiájában foglaltakkal, az uniós követelményekkel harmonizáló nemzetközi ellenőrzési sztenderdeken alapuló pénzügyi szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzési módszerek alkalmazásával. Fontosnak tartja, hogy a teljesítmény ellenőrzések mind szélesebb körben mutassák be az államháztartás egyes területei működésének, gazdálkodásának célszerűségét, gazdaságosságát, eredményességét és hatékonyságát, a költségvetési források hasznosulását. Az Országgyűlés szükségesnek tartja a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésénél a beszámolók szabályszerűségét minősítő ellenőrzések fokozatos teljes körűvé tételét, és ennek érdekében a felügyeleti költségvetési ellenőrzés bevonásával ezen ellenőrzések zárt rendszerben való kiépítését. Felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 2003. és 2004. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatok összeállításánál az ehhez szükséges költségvetési forrásokat vegye figyelembe.

4. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy ellenőrizze a Magyar Nemzeti Bank bankjegy- és érmekibocsátó tevékenységét az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 17. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján, és a feladatot szerepeltesse a 2003. évi ellenőrzési tervében.

5. Az Országgyűlés - korábbi határozatait megerősítve - támogatja az Állami Számvevőszéket nemzetközi szakmai szerepvállalásában. Ennek kapcsán az INTOSAI (Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete) Kormányzó Tanácsa 2003. évi budapesti ülésének és az INTOSAI XVIII. kongresszusának 2004. évi budapesti megrendezéséhez biztosítja a szükséges költségvetési forrásokat.


  Vissza az oldal tetejére