Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

82/2002. (XI. 13.) OGY határozat

az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európa Tanács Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményét;

2. felhatalmazza a külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy az Európa Tanács Főtitkáránál helyezze letétbe a megerősítő okiratot, és a megerősítő okirat letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság képviseletében a határozat mellékletében szereplő fenntartásokat és nyilatkozatokat megtegye;

3. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki.

Melléklet a 82/2002. (XI. 13.) OGY határozathoz

Fenntartás

A 9. Cikkhez

„A 9. Cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy nem alkalmazza a 9. Cikk 2. bekezdésének b) pontját.”

Nyilatkozatok

A 24. Cikkhez

„A 24. Cikk 7. bekezdésének a) pontja értelmében Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát, hogy kiadatási szerződés hiányában a kiadatási kérelem, illetőleg az ideiglenes kiadatási letartóztatásra irányuló kérelem előterjesztésére vagy elfogadására az Igazságügyi Minisztérium jogosult. Az Interpol Magyar Nemzeti Iroda kizárólag az ideiglenes kiadatási letartóztatásra vonatkozó kérelmek előterjesztésére és fogadására jogosult.”

A 27. Cikkhez

„A 27. Cikk 2. bekezdésének a) és c) pontja alapján Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát, hogy központi hatóságként a büntetőeljárás megindítását megelőzően érkezett megkeresések tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányságon működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot (NEBEK), míg a büntetőeljárás megindítását követően foganatosított megkeresések tekintetében a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészségét jelöli ki.”

„A 27. Cikk 9. bekezdésének e) pontja értelmében Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát, hogy célszerűségi okokból a 27. Cikk 9. bekezdése alapján előterjesztett kérelmeket a központi hatósághoz kell intézni.”

A 35. Cikkhez

„A 35. Cikk alapján Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács Főtitkárát, hogy a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető kapcsolattartási pontként az Országos Rendőr-főkapitányságon működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot (NEBEK) jelöli ki.”


  Vissza az oldal tetejére