Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.29.)

96/2002. (XI. 29.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

dr. Medgyasszay László helyett - 2002. december 1-jei hatállyal -

dr. Balsai Istvánt,

a Társadalmi szervezetek bizottságába

Szabó Imre helyett

Fogarasiné Deák Valériát

a bizottság elnökévé,

az Egészségügyi bizottságba

Molnár László helyett

Nagy Nórát,

az Európai integrációs ügyek bizottságába

dr. Steiner Pál helyett

dr. Czinege Imrét,

az Ifjúsági és sportbizottságba

Nyakó István helyett

Arató Gergelyt,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

Káli Sándor helyett

Varga Lászlót,

a Környezetvédelmi bizottságba

Gazda László helyett

Herczog Editet,

dr. Kolber István helyett

Gúr Nándort,

dr. Medgyasszay László helyett - 2002. december 1-jei hatállyal -

dr. Hende Csabát,

a Külügyi bizottságba

Molnár Gyula helyett

Herczog Editet,

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba

dr. Balsai István helyett - 2002. december 1-jei hatállyal -

dr. Medgyasszay Lászlót,

a Mezőgazdasági bizottságba

dr. Hende Csaba helyett - 2002. december 1-jei hatállyal -

dr. Medgyasszay Lászlót

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Érsek Zsolt helyett

Szabó Lajost,

a Számvevőszéki bizottságba

dr. Veres János helyett

Molnár Lászlót,

a Szociális és családügyi bizottságba

Botka Lajosné helyett

dr. Kapolyi Lászlót,

Horváth Csaba helyett

dr. Nyúl Istvánt,

a Területfeljesztési bizottságba

Szabó Gábor korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Kolber Istvánt,

a Rendészeti bizottságba

Szabó Gábor korábban megüresedett tagsági helyére

Nagy Jenőt,

Arató Gergely helyett

Nyakó Istvánt

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére