Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.18.)

111/2002. (XII. 18.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről * 

Az Országgyűlés - figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2001. december 20-án elfogadott 1386. (2001) számú határozatára - az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében:

1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (International Security Assistance Force - ISAF), vagy az azt felváltó, feladatait átvevő erők keretében végzett tevékenységben, egy önként jelentkező hivatásos és szerződéses katonákból álló, egyéni fegyverekkel és felszerelésekkel, valamint a feladathoz szükséges szállítóeszközökkel és szakmai technikai eszközökkel, illetve anyagokkal és logisztikai támogatással rendelkező egészségügyi kontingens kiküldésével vegyen részt. A kontingens létszáma nem lehet több, mint 50 fő. Az alegység feladatait legfeljebb 6 hónapos időtartamban, 2003. december 31-ig láthatja el;

2. felhívja a Kormányt, hogy a határozat alapján megtett intézkedéseiről, illetve a kontingens tevékenységéről az Országgyűlés Külügyi Bizottságát és Honvédelmi Bizottságát ülésszakonként legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint külön kérelemre tájékoztassa.

3. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére