Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.19.)

112/2002. (XII. 19.) OGY határozat

a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében előírtak szerint a törvény 1. számú mellékletében az I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1. Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása jogcímcsoport 2002. évi előirányzatát 57,9 millió forinttal megemelte, amelyet az Országgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja el.

2. A költségvetési támogatás a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

4. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára.

5. Az Országgyűlés határozata alapján a Társadalmi szervezetek bizottsága a támogatás célirányos felhasználása érdekében szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A bizottság a támogatás felhasználását, illetve a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

6. A szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget és annak törvényes kamatát a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára kell visszautalni.

7. Az Országgyűlési határozatban szereplő támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján - ellenőrzi.

Melléklet a 112/2002. (XII. 19.) OGY határozathoz

Sor-
szám
Szervezetek Támogatás összege
(E Ft)
1. „Érted” Alapítvány 500
2. „Fél-falat” Alapítvány 100
3. „Rés” Szociális és Kulturális Alapítvány 1 200
4. „Segítő Szeretet” Alapítvány 100
5. Alkohol-Drogsegély Ambulancia - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye 1 000
6. Anyaoltalmazó Alapítvány 1 200
7. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1 000
8. Caritas Hungarica Eger Alapítvány, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1 000
9. Debrecen Menhely Alapítvány 1 000
10. Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 800
11. Diótörés Alapítvány 2 000
12. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Étkeztetés) 320
13. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Ingyenkonyha) 320
14. Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 500
15. Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 500
16. Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat 1 000
17. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 800
18. Léthatáron Alapítvány (Egészségügyi ellátás) 1 200
19. Léthatáron Alapítvány (Népszigeti Menedékhely) 500
20. Létminimum Alatt Élők Társasága, Tatabánya 300
21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoport 1 000
22. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Miskolci Irodája 1 000
23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Kecskemét 300
24. Magyar Ökumentikus Szeretetszolgálat 1 000
25. Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete 1 500
26. Magyar Vöröskereszt Budapest Szervezete - Népkonyha 2 000
27. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Nappali Melegedő - XIX. Ker. 500
28. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete - Férfi Hajléktalan Szálló 600
29. Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 1 200
30. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete 250
31. Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 500
32. Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete, Balassagyarmat Népkonyha-Hajléktalan Szálló 1 200
33. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 1 500
34. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja) 800
35. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Népkonyha) 510
36. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Átmeneti Szálló 800
37. Menedék Alapítvány, Leány- és Mamásotthon 1 000
38. Menhely Alapítvány, „Vajda3” Menhely 800
39. Menhely Alapítvány, Diszpécser Szolgálat 1 000
40. Menhely Alapítvány, Krízis Alapítvány 1 000
41. Menhely Alapítvány, Szociális Szolgáltató Iroda 700
42. Napfényt az Életnek Alapítvány 1 000
43. Nonprofit Alapítvány 1 000
44. Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége 300
45. Oltalom Karitatív Egyesület (Egészségügyi ellátás) 1 000
46. Oltalom Karitatív Egyesület (Népkonyha) 1 000
47. Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas 800
48. Periféria Egyesület 2 000
49. S.O.D.E.R. Egyesület 1 000
50. Segítőház Alapítvány 1 500
51. Szalmaszál a Hajléktalanokért közhasznú alapítvány 1 300
52. Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 1 000
53. Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 500
54. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 1 200
55. Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány 1 000
56. Támasz Alapítvány 2 000
57. Tiszta Forrás Alapítvány 500
58. Twist Olivér Alapítvány 1 500
59. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 400
60. Van Esély Alapítvány 1 200
61. Van Kiút Alapítvány 1 200
62. Via-Bona Alapítvány 1 000
Összesen: 57 900

  Vissza az oldal tetejére