Időállapot: közlönyállapot (2003.II.19.)

9/2003. (II. 19.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozatnak az Európai Unió balkáni katonai rendezésben való szerepvállalására tekintettel szükségessé váló módosításáról * 

1. A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat az alábbi új 6. ponttal egészül ki:

„6. hozzájárul ahhoz, hogy az 1-5. pontjában adott felhatalmazások és engedélyek a NATO irányítású műveleteknek az Európai Unió által történő átvétele esetére is vonatkozzanak.”

2. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére