Időállapot: közlönyállapot (2003.II.19.)

10/2003. (II. 19.) OGY határozat

a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról * 

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napjaink egyik legfontosabb, az ország egészét alapvetően érintő kérdése. Annak érdekében, hogy a csatlakozás hatásaira vonatkozó ismeretek minél szélesebb körben az állampolgárok rendelkezésére álljanak, továbbá figyelemmel a közszolgálati műsorszolgáltatóknak és a nemzeti hírügynökségnek a közérdeklődésre számot tartó eseményekkel kapcsolatos átfogó, hiteles és pontos tájékoztatási kötelezettségére, valamint e szervezetek támogatási kérelmére, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a Kormány - utólagos elszámolás mellett - összesen 900 millió forint költségvetési céltámogatást juttasson a nemzeti hírügynökség, illetőleg a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány részére a Magyar Távirati Iroda Rt., illetőleg a közszolgálati műsorszolgáltatók Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos ismeretek bővítését elősegítő hírügynökségi, illetőleg műsorszolgáltatási tevékenysége költségeire.

A céltámogatás összegéből

- a Magyar Televízió Közalapítványt 500 millió Ft,
- a Hungária Televízió Közalapítványt 180 millió Ft,
- a Magyar Rádió Közalapítványt 120 millió Ft,
- a Magyar Távirati Iroda Rt.-t 100 millió Ft

illeti meg.

A céltámogatást kizárólag e határozat hatálybalépését követően keletkező kiadásokra lehet fordítani.

Az előzőekben felsorolt intézmények a céltámogatás összegére előzetes pénzügyi tervet készítenek és azt a Közalapítvány Kuratóriuma, illetve az MTI Rt. esetében a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elé terjesztik.


  Vissza az oldal tetejére