Időállapot: közlönyállapot (2003.II.19.)

11/2003. (II. 19.) OGY határozat

a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság felállításáról * 

A parlagfű terjedésének megállítása, illetve termőterületének csökkentése, a pollenszennyezettség jelentős mérséklése és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében

1. Az Országgyűlés eseti bizottságot hoz létre „Parlagfűmentes Magyarországért” névvel (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság célja, hogy Magyarországon rövid időn belül jelentősen csökkenjen a parlagfű termőterülete és ezáltal az általa okozott allergiás megbetegedések, tünetek száma.

3. A Bizottság feladata elvégzése érdekében áttekinti a már megkezdett programokat, a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, a feladathoz rendelkezésre álló jogi felhatalmazásokat. Megvizsgálja a kormányzati és önkormányzati szervek, a civil szervezetek eddigi tevékenységét annak érdekében, hogy eredményes együttműködéssel valósulhasson meg a 2. pontban említett cél elérése. Javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a szükséges intézkedésekről.

4. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet 2003. szeptember 30-ig terjeszt az Országgyűlés elé. Az Országgyűlés a Bizottság jelentését megtárgyalja, és az e tárgyban hozott határozatában dönt a Bizottság tevékenységének meghosszabbításáról, vagy a Bizottság megbízatásának megszüntetéséről.

5. A Bizottság nyolc tagból áll. A Bizottságba három-három tagot az MSZP, illetve a FIDESZ-MPP; egy-egy tagot az SZDSZ, illetve az MDF képviselőcsoportja delegálhat.

6. A Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amiről az Országgyűlés vita nélkül dönt. A Bizottság elnökét a kormánypárti, alelnökét az ellenzéki képviselőcsoportok együttesen jelölik.

7. A Bizottság működésének rendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

8. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés biztosítja.


  Vissza az oldal tetejére