Időállapot: közlönyállapot (2003.II.25.)

12/2003. (II. 25.) OGY határozat

az Észak-atlanti Szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról * 

Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az Észak-atlanti Szerződésben foglalt rendelkezések, valamint a NATO katonai szervezetében való tagságból eredő feladatok végrehajtása Magyarország elsődleges fontosságú biztonságpolitikai kötelezettségvállalásainak minősülnek, - a NATO Védelmi Tervező Bizottsága 2003. február 16-án elfogadott döntésének végrehajtása érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében, a Szerződés 4. Cikke alapján megkezdett konzultáció eredményeképpen Törökország védelmének megerősítéséhez nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar hozzájárulás keretében engedélyezi, hogy az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és a NATO Prágai csúcstalálkozóján csatlakozásra meghívott országok fegyveres erői, kizárólag az 1. számú mellékletben foglalt tevékenységek szerinti csapatok, katonai eszközök és berendezések Törökország területére történő szállítása céljából Magyarország légterét és kijelölt repülőtereit, vasúti és közúti hálózatának a kijelölt részét 2003. december 31-ig igénybe vehessék.

Az Országgyűlés engedélyét azzal a feltétellel adja meg, hogy ezen eszközök és fegyveres erők kizárólag Törökország védelmére, a NATO Védelmi Tervező Bizottság 2003. február 16-i döntésében foglaltak keretében használhatók fel.

2. Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

1. számú melléklet

A NATO VÉDELMI TERVEZŐ BIZOTTSÁG (DPC) DÖNTÉSE

NATO TÁMOGATÁS TÖRÖKORSZÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉS 4. CIKKÉNEK KERETÉBEN

A Prágai csúcstalálkozón a NATO szövetségesek elkötelezték magukat, hatékony cselekvéssel támogatják és segítik az ENSZ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elérje a BT 1441-es határozatának Irak általi teljes és azonnali, feltételek és megszorítások nélküli végrehajtását. Továbbra is ez marad az álláspontunk.

Törökország 2003. február 10-én írt levelében az Észak-atlanti Szerződés 4. Cikke értelmében konzultációt kezdeményezett. A Szerződés 4. Cikke szerint „a Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.” Mindezek tükrében a szövetségesek megkezdték a konzultációkat.

A fenti konzultációk részeként a Katonai Bizottság elnöke 2003. február 10-én tájékoztatást adott az Észak-atlanti Tanácsnak, értékelte Törökország potenciális fenyegetettségét és tájékoztatást adott a Törökország védelmének megerősítéséhez szükséges tervezési követelményekről, beleértve az ezzel kapcsolatos időrendet is.

Ebben az összefüggésben a Védelmi Tervező Bizottság:

- nyugtázza, hogy Törökország konzultációkat kezdeményezett az Észak-atlanti Szerződés 4. Cikke keretében;

- nyugtázza, hogy valamennyi szövetséges megerősítette elhatározottságát arra, hogy teljesítse Törökország felé valamennyi, az Észak-atlanti Szerződés szövegéből és szellemiségéből származó kötelezettségét;

- emlékeztet az Észak-atlanti Szerződés 1. Cikkének előírásaira, különös tekintettel a szövetségesek az irányú vállalására, hogy nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az erő oly módon való használatától vagy az azzal való fenyegetéstől, amely nincs összhangban az Egyesült Nemzetek Szervezetének célkitűzéseivel;

- nyugtázza a szövetségesek Törökország támogatása érdekében tett lépéseit;

- egyetért azzal, hogy a török kérés következményeként a NATO Katonai Hatóságai adjanak katonai értékelést a Védelmi Tervező Bizottságnak az alábbi lehetséges missziók megvalósíthatóságáról, következményeiről és időrendjéről;

a) NATO AWACS repülőgépek és támogató logisztikai preventív célú telepítése Törökországba a SACEUR parancsnoksága alatt, a török légtér megfigyelése, a korai riasztás, és a légtér integritásának fenntartása jelentette védelmi követelményeknek megfelelően;

b) NATO támogatás ahhoz, hogy szövetséges országok hadszíntéri rakétavédelmi eszközöket telepítsenek Törökországba, és ezeket az eszközöket hozzákapcsolják a NATO Integrált és Kiterjesztett Légvédelmi Rendszeréhez;

c) NATO támogatás szövetséges vegyi- és biológiai védelmi képességek esetleges Törökországba telepítéséhez.

Egyetért azzal, hogy a török kérés további következményeként:

a) A SACEUR felhatalmazást kap a fenti lehetséges védelmi missziók tekintetében közvetlen kapcsolattartásra a tagállamok nemzeti katonai hatóságaival;

b) A NATO Katonai Hatóságai a jelenlegi szituáció tükrében tekintsék át a Törökország megerősítésére készített válságterveket, szükség szerint aktualizálják a terveket, és erről jelentsenek a Tanácsnak.

Állam- és kormányfőink Prágában teljes támogatásukat adták a BT 1441. sz. határozatának végrehajtásához, és a Törökország védelmének tervezésére vonatkozó jelen döntés teljes mértékben összhangban áll az ENSZ-ben folytatott megbeszélésekkel és erőfeszítésekkel.

Továbbra is támogatjuk az ENSZ-ben arra vonatkozóan tett erőfeszítéseket, hogy békés megoldás szülessen a válságra. Jelen döntés csak Törökország védelmére vonatkozik, és nem előlegezi meg a NATO bármilyen jövőbeni katonai műveletét, és a NATO vagy az ENSZ jövőbeni döntéseit.

A DPC sürgős eljárásban fog dönteni a védelmi intézkedések végrehajtásáról; folytatja konzultációit a 4. Cikk szerinti török kérés keretében; és szoros figyelemmel fogja kísérni az ENSZ BT-ben folyó vitát, az 1441. sz. határozat végrehajtását.


  Vissza az oldal tetejére