Időállapot: közlönyállapot (2003.III.10.)

24/2003. (III. 13.) OGY határozat

a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat módosításáról * 

A harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Egyetért azzal, hogy a Magyar Honvédség részére 14 darab nyugati típusú, a NATO követelményeit is kielégítő, többcélú harcászati repülőgép kerüljön bérlésre a bérleti időszak lezárását követő tulajdonszerzés lehetőségével, a repülőgépek üzemeltetéséhez, alkalmazásához és fenntartásához szükséges fegyverzet, eszköz, anyag és szolgáltatás bérlésével, illetve tulajdonjogának megszerzésével együtt.”

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére