Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.9.)

35/2003. (IV. 9.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeinek eleget tett, a 2002. évi számvevőszéki tevékenységről szóló jelentést elfogadja, és felkéri pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervét, hogy éves jelentéseiben továbbra is adjon értékeléssel egybekötött tájékoztatást ellenőrzéseinek hasznosulásáról, javaslatainak valóra váltásáról.

2. Az Országgyűlés megerősíti az Állami Számvevőszék stratégiai céljait és nemzetközi kapcsolatai fejlesztését támogató korábbi határozatait. Változatlanul szükségesnek tartja a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzésénél a beszámolók megbízhatóságát - a financial audit módszer alkalmazásával - minősítő ellenőrzések fokozatos teljes körűvé tételét a fejezeti ellenőrző szervezetek bevonásával, ezáltal is hangsúlyosabbá téve a belső ellenőrzés megelőző szerepét. Az Országgyűlés - összhangban a 69/2002. (X. 4.) OGY határozatával - felkéri a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket - a jogszabályi alap megteremtését, a költségvetési források biztosítását - a beszámolókat minősítő rendszer működtetéséhez. Továbbá biztosítsa a költségvetési forrásokat az INTOSAI XVIII. kongresszusának 2004. évi budapesti megrendezéséhez.

3. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék választási ciklusonként minden helyi önkormányzatnál legalább egy alkalommal ellenőrzést végez, s ezen belül az átfogó ellenőrzéseket a jelentős nagyságrendű költségvetéssel, illetve vagyonnal rendelkező közel 300 megyei, városi és fővárosi, valamint kerületi önkormányzatra összpontosítja. Az Országgyűlés támogatja, hogy az átfogó ellenőrzések tapasztalatait összegező jelentés mellett a fővárosi, fővárosi kerületi, megyei, megyei jogú városi önkormányzatok átfogó ellenőrzéseiről önkormányzatonként számvevőszéki jelentés kerüljön közreadásra.

4. Az Országgyűlés szükségesnek tartja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítását a szervezet függetlenségének erősítése, valamint az idejét múlt, nem teljesíthető rendelkezések kiiktatása érdekében.


  Vissza az oldal tetejére