Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.15.)

37/2003. (IV. 15.) OGY határozat

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról * 

Az Országgyűlés

megemlékezve arról, hogy az európai uniós tagság a rendszerváltozás egyik alapvető céljának megvalósítása, és négy, szabadon választott Országgyűlés egybeeső törekvése;

felidézve a magyar nép áldozatos munkáját, amely lehetővé tette, hogy hazánk részesévé válhat az európai építkezésnek;

emlékeztetve a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozására irányuló kérelmének az Európai Unió Tanácsához történő benyújtásáról szóló határozatára;

annak tudatában, hogy a koppenhágai Európai Tanácson hazánk lezárta az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vezető tárgyalásokat;

figyelemmel az Alkotmány 2/A. §-ának (2) bekezdésére és arra, hogy az ország lakossága népszavazáson úgy döntött, hogy hazánk csatlakozzon az Európai Unióhoz;

1. a Kormány előterjesztésére

a) elhatározza

a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság között,

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek (a továbbiakban: csatlakozási szerződés) a Magyar Köztársaság részéről - az Országgyűlés általi megerősítésének fenntartásával - történő aláírását;

b) meghatalmazza a Kormányt a csatlakozási szerződés és az ahhoz kapcsolódó záróokmány aláírására.

2. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére