Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.30.)

48/2003. (IV. 30.) OGY határozat

országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területén és légterében való áthaladásának megvizsgálására * 

1. Az Országgyűlés Házszabálya 34. §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz létre a külföldi fegyveres erők csapatainak és eszközeinek Magyarország területén és légterében való áthaladása jogszerűségének megvizsgálására.

2. A vizsgálóbizottság felállításának célja, hogy megvizsgálja:

- a Kormány a jelenleg érvényes országgyűlési határozatok szerint engedélyezi-e idegen fegyveres erők Magyarországon való áthaladását;

- vizsgálja-e a Kormány a szállítmányok és repülőeszközök célállomásait;

- engedélyezett-e a Kormány olyan áthaladást, amelyikhez nem volt országgyűlési felhatalmazása.

3. A vizsgálóbizottság 8 főből áll, a bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők szerint:

Fidesz 3 fő
MSZP 3 fő
MDF 1 fő
SZDSZ 1 fő

4. A bizottság tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok ajánlásai alapján az Országgyűlés elé a Házbizottság terjeszt elő javaslatot. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

5. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. és 2. pontját érintő 2003. január 1-jét követő áthaladás és átrepülés vizsgálatára, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt megjelenni.

6. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe, működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből fedezi.

7. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

8. A bizottság a megállapításairól és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól jelentést készít, amelyet legkésőbb a megalakulást követő harmadik hónap végéig az Országgyűlés elé terjeszt.


  Vissza az oldal tetejére