Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.30.)

50/2003. (IV. 30.) OGY határozat

az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítéséről * 

Az Országgyűlés - figyelemmel a csatlakozási tárgyalások lezárására - a magyar agrártermelők uniós csatlakozást követő stabil és kiszámítható helyzetének biztosítására, a közös agrárpolitika vívmányainak zökkenőmentes átvételére, a vidék népességmegtartó képességének megőrzésére, az agrártermelők versenyképességének biztosítására és jövedelemtermelő képességének javítására tekintettel az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés kifejezi azt a meggyőződését, hogy az agrártermelők Európai Unióba való zökkenőmentes beilleszkedése és az ebből származó előnyök maximális kihasználása nemzeti érdek, amit eredményesen szolgálnak a rendszerváltást követő adósságrendezési programok. A programok eredményeként több mint 100 000 őstermelő, családi gazdálkodó, gazdasági társaság és szövetkezet uniós versenyképessége nőtt érzékelhetően, és vidéki munkahelyek tízezrei maradtak fenn.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a benyújtásra kerülő költségvetési törvényjavaslatokban - a 2002. december 12-13-i koppenhágai megállapodással összhangban - biztosítson fedezetet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) folyósítandó közvetlen mezőgazdasági támogatások 30 százalékpontnyi kiegészítésére.


  Vissza az oldal tetejére