Időállapot: közlönyállapot (2003.V.6.)

57/2003. (V. 6.) OGY határozat

a Gazdasági Versenyhivatal 2002. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról * 

Az Országgyűlés elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 2002. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót, és felkéri a Kormányt, hogy megfelelő vizsgálat alapján 2003. december 31-ig tegyen javaslatot az árak megállapításáról szóló 1993. évi LXXXVII. törvény módosítására.


  Vissza az oldal tetejére