Időállapot: közlönyállapot (2003.V.28.)

59/2003. (V. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kormányzótanácsának a 2002. évi, a Társulás pénzalapjainak tizenharmadik alkalommal történő feltöltéséről szóló 204. számú határozatában foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság az említett határozatban szereplő összegű hozzájárulással vesz részt az alapfeltöltésben.

2. A pénzalapok feltöltéséhez való fizetési kötelezvényeket 2003-2005 között kell kiállítani, és a hozzájárulás befizetését a 2003-2008. évekre szóló központi költségvetés terhére évente kell teljesíteni.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére