Időállapot: közlönyállapot (2003.V.28.)

61/2003. (V. 28.) OGY határozat

az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

1. tekintse át a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról szóló 105/1995. (XI. 1.) OGY határozat végrehajtását és az elkövetkezendő időszakban teljesítendő feladatokat;

2. tekintse át az állami földmérési és térképészeti feladatokról szóló, valamint a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatszolgáltatás rendjéről szóló jogszabályokat, különös tekintettel egyrészt a térinformatikai rendszerek és a területrendezési tervek alapjául szolgáló digitális térképek előállítására, másrészt a területi információs rendszerek működésére. Ennek alapján szükség szerint tegyen javaslatot a térképi, illetve térinformatikai rendszerek összehangolt és hatékony működését elősegítő intézkedésekre;

3. vizsgálja meg az ország jelentősebb vízfolyásai mentén kialakult, több megyét érintő, nagyobb összefüggő, árvíz és belvíz által veszélyeztetett területek tekintetében olyan területfelhasználási szabályok kidolgozásának szükségességét, amelyek lehetővé teszik a megyei és településrendezési tervekben összehangolt intézkedések alkalmazását.

4. Az Országgyűlés kiemelt jelentőséget tulajdonít a határ menti térségek esetében a határon átnyúló együttműködésnek, amely során a területek felhasználása, újrahasznosítása és rehabilitációja, valamint az infrastruktúra fejlesztése terén együttműködésre kell törekedni az államhatár túloldalán található, a felhasználandó, újrahasznosítandó, rehabilitálandó területhez szervesen kapcsolódó terület közigazgatási szerveivel, a minél tervszerűbb és célszerűbb és hatékonyabb területfejlesztés és területrendezés érdekében.

Az Országgyűlés felkéri ezért a Kormányt, hogy vizsgálja felül a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt és a végrehajtását szolgáló egyéb jogszabályokat abból a szempontból, hogy kapjon megfelelő hangsúlyt a szomszéd országok érintett szerveivel való együttműködés.

5. A Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1-4. pontokban foglaltak végrehajtásáról 2003. december 31-ig adjon tájékoztatást.

6. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére