Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.3.)

63/2003. (VI. 3.) OGY határozat

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő jegyzőkönyvét,

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki,

3. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a megerősítésről szóló okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezze.


  Vissza az oldal tetejére