Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.3.)

65/2003. (VI. 3.) OGY határozat

az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1483. számú határozata alapján

1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletek elősegítése érdekében egy, legfeljebb 300 - váltási időszakban 600 - fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingens (a továbbiakban: Kontingens) kerüljön létrehozásra szállítási és humanitárius feladatok ellátására, az iraki műveleti területre kitelepítésre. A hozzájárulás kiterjed az iraki újjáépítést és stabilizációt szolgáló műveleteket irányító katonai parancsnokságokon a magyar szerepvállalással összhangban álló törzs- és biztosító beosztásoknak - a Kontingens létszámának terhére történő - betöltésére is.

A Kontingens védelméről saját maga gondoskodik.

A Kontingens feladatát 2004. december 31-ig terjedő időszakban, de legfeljebb 6 hónapos időtartamban láthatja el. A külföldi műveleti területen történő tartózkodás idejébe a helyszíni felkészülés, valamint a kitelepülés időtartama nem számít be;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját hatáskörében haladéktalanul tegye meg, döntéseiről és intézkedéseiről, illetve a Kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi Bizottságát és Honvédelmi Bizottságát igény szerint tájékoztassa.

3. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére