Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.24.)

77/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére biztosított 7191,8 millió forint céltámogatást a tulajdonos közalapítványok között az alábbiak szerint osztja fel:

- Magyar Televízió
Közalapítvány 6000,0 millió forint,
- Magyar Rádió
Közalapítvány 500,0 millió forint,
- Hungária Televízió
Közalapítvány 691,8 millió forint;

2. felkéri a közalapítványok kuratóriumait, hogy mielőbb hozzák meg döntésüket a támogatás célszerű felhasználásáról;

3. elvárja a kuratóriumoktól, hogy a tőkeemelés segítségével

- a Magyar Televízió Rt. konszolidációs tervének időarányos megvalósítását,

- a Magyar Rádió Rt. esetében a honoráriumrendszer megszüntetésének következtében szükségessé váló bérbruttósítást, valamint a Magyar Rádió Rt. művészeti egyesületeinek további támogatását,

- a Duna Televízió Rt. esetében a forgótőke-juttatás finanszírozását

tegyék lehetővé, és a felügyelő bizottság bevonásával folyamatosan ellenőrizzék a végrehajtást. Erről szükség szerinti gyakorisággal tegyenek jelentést az Országgyűlésnek.


  Vissza az oldal tetejére