Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.24.)

78/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról az uniós csatlakozás folyamatában * 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elkötelezett az idős emberek emberi méltóságának biztosításáért, az idősek anyagi, fizikai és lelki kiszolgáltatottságának megszüntetéséért, illetve enyhítéséért. Ezt a szociális biztonsági rendszer folyamatos fejlesztése, ezen belül is elsősorban a fenntartható és az elvárható ellátási színvonalat biztosító kötelező nyugdíjrendszer keretében kívánja teljesíteni az európai jóléti normákkal összhangban.

Az Országgyűlés irányadónak tekinti az Európai Unió szociális stratégiájának általános értékeit. Így különös figyelemmel van

- a megfelelő anyagi források és a tisztes életszínvonal biztosítására,

- az időskori aktivitás megőrzésére, a kiegészítő vagy főfoglalkozási lehetőségek bővítésére,

- az idős személyeknek nyújtott szolgáltatások és a társadalmi szolidaritás jegyében nyújtott kedvezményekre azért, hogy az idősek a társadalom teljes értékű tagjai maradhassanak,

- a szabadon választott, életmódjukhoz szükséges egészségügyi gondozásra,

- az intézetben élő idős személyek számára a magánélet tiszteletben tartása melletti segítségnyújtásra és az intézeti életfeltételek meghatározásában való részvételre.

Az Országgyűlés - figyelembe véve a hazai gazdasági, demográfiai előrejelzéseket, és eleget téve a Magyar Köztársaság elvállalt nemzetközi kötelezettségeinek - a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

1. a nyugdíjindexálás kérdésében vizsgálja meg és hozzon döntést arra, hogy

- mikor és hogyan lehet áttérni a tervezett-várható bér- és árnövekedés mutatókról az előző évi tényleges bér- és árnövekedési mutatók alkalmazására;

- milyen módon lehet megalapozni a keresetek és a nyugdíjak reálérték emelkedése különbségének csökkentését;

2. vizsgálja meg, hogy a nyugdíjak belső aránytalanságait milyen korrekciós intézkedés keretében lehet korrigálni, különösen a rendkívül hosszú szolgálati idővel szerzett alacsony nyugdíjak esetében;

3. a legalacsonyabb ellátásokból élő idősek fokozottabb támogatása érdekében

- érje el, hogy a biztosítási feltételeket teljesítő újonnan nyugdíjazottak esetében már ne keletkezzenek a minimálbérhez képest is túlzottan alacsony nyugdíjak;

- dolgozza ki az időskori szociális ellátás kibővítésének lehetőségét, vizsgálja meg a biztosítási követelményhez nem elégséges és ezért a nyugdíjjogosultságot nem eredményező, részleges jogszerzésből származó hátrányok felszámolásának lehetőségét;

- tegye lehetővé az egyedülálló idősek jövedelem-kiegészítésének bevezetését;

4. az idős emberek személyes életstratégiájának kialakítását segítve

- dolgozzon ki koncepciót a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségeinek bővítésére;

- bővítse az idős személyek kereseti lehetőségeit, többek között az ápolási díj átalakításával;

5. a határozatban foglaltak végrehajtásának határidejét igazítsa a költségvetési tervezéshez;

6. javaslatait egyeztesse az Idősügyi Tanáccsal.


  Vissza az oldal tetejére