Időállapot: közlönyállapot (2003.IX.11.)

83/2003. (IX. 11.) OGY határozat

országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról, a paksi atomerőműben történt súlyos üzemzavar körülményeinek és annak elhárítására tett intézkedéseknek, valamint a kieső villamos energia pótlási lehetőségeinek megvizsgálására * 

1. Az Országgyűlés Házszabálya 34. §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz létre a paksi atomerőműben bekövetkezett súlyos üzemzavar megvizsgálására.

2. A vizsgálóbizottság felállításának célja, hogy megvizsgálja:

- a paksi atomerőműben történt súlyos üzemzavar okait,

- az üzemzavar során végzett tájékoztatást,

- a súlyos üzemzavar-elhárításra tett és teendő intézkedéseket,

- az országos energiaszolgáltatásban kialakult helyzet kezelésére hozott intézkedéseket.

3. A vizsgálóbizottság 8 főből áll, a bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők szerint:

Fidesz 3 fő
MSZP 3 fő
MDF 1 fő
SZDSZ 1 fő

4. A bizottság tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok ajánlásai alapján az Országgyűlés elé a Házbizottság terjeszt elő javaslatot. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

5. A bizottság megbízatása kiterjed minden, a súlyos üzemzavart megelőző és a reaktor tisztításával összefüggő intézkedés, tevőleges magatartás, szerződéskötés vizsgálatára és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt megjelenni.

6. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe, működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből fedezi.

7. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

8. A bizottság a megállapításairól és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól jelentést készít, amelyet legkésőbb a bizottság megalakulásától számított 60. napig az Országgyűlés elé terjeszt.

9. A bizottság megbízatása a bizottsági jelentésnek az Országgyűléshez történő benyújtásáig, de legkésőbb a 8. pontban meghatározott időpontig tart. A jelentés előterjesztője - a bizottság megszűnését követően is - a bizottság elnöke.


  Vissza az oldal tetejére