Időállapot: közlönyállapot (2003.IX.19.)

92/2003. (IX. 19.) OGY határozat

az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés Házszabálya 34. §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre az óvoda- és iskolabezárások okainak, továbbá a kiváltó okokat semlegesítő intézkedéseknek a vizsgálatára.

2. A Bizottság felállításának célja, hogy megvizsgálja

- az óvodák és iskolák fenntartási költségeinek és ezen belül az állami támogatásoknak az alakulását;

- az óvoda- és iskolabezárások, valamint a működtetési jog átengedésének a megalapozottságát, illetve az indokolatlan - rövid távú érdekek alapján, haszonszerzésből - elhatározott bezárások gyakoriságát;

- a bezárásra ítélt óvoda- és iskolaépületek későbbi sorsát;

- az óvoda- és iskolabezárások hatását a település fejlődésére;

- a korábban megszüntetett intézmények ismételt megnyitásának az esélyét;

- az óvoda- és iskolabezárások tanulási esélyeket mérséklő következményét;

- az óvoda- és iskolabezárások tanulókra és szülőkre nehezedő plusz terheit;

- a költségvetési támogatás jelenlegi gyakorlata megváltoztatásának a szükségességét;

- az óvoda- és iskolafenntartás több mint egy évtizedes tapasztalatait, ellentmondásait, feszültségeit.

3. A Bizottság nyolc tagból áll. A Bizottságba három-három tagot az MSZP, illetve a FIDESZ-MPSZ; egy-egy tagot az SZDSZ, illetve az MDF képviselőcsoportja delegálhat.

4. A Bizottság társelnökeinek és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot. A Bizottság két társelnöke közül egyet az ellenzéki, egyet a kormánypárti képviselőcsoportok együttesen jelölnek.

5. A Bizottság megbízatása kiterjed minden 1989. január 1. óta bekövetkezett óvoda- és iskolabezárás esetére.

6. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe, működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből fedezi.

7. A Bizottság működésének a rendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

8. A Bizottság a megállapításairól és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól jelentést készít, amelyet legkésőbb 2003. december 31-ig az Országgyűlés elé terjeszt.


  Vissza az oldal tetejére