Időállapot: közlönyállapot (2003.IX.23.)

93/2003. (IX. 23.) OGY határozat

az 1999. évi LXXXIII. törvénnyel kihirdetett, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz fűzött nyilatkozat visszavonásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz való csatlakozást megerősítő okirat letétbe helyezése alkalmával a Jegyzőkönyv 14. cikkének (5) bekezdése alapján - a 18/1997. (II. 19.) OGY határozat 3. pontjának megfelelően - tett nyilatkozatot visszavonja;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a nyilatkozat visszavonásáról értesítse a Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatóját.


  Vissza az oldal tetejére