Időállapot: közlönyállapot (2003.IX.23.)

97/2003. (IX. 23.) OGY határozat

a nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a lótenyésztés, a tartás és hasznosítás hatékonyságának javítása érdekében eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata: a hazai tenyésztés figyelemmel kísérése, a tartás és hasznosítás feltételrendszerének javítása. A Bizottság munkája eredményéről országgyűlési határozati javaslatban évente tájékoztatja az Országgyűlést, amelyben szükség szerint javaslatot tesz a hatályos szabályozás megváltoztatására.

3. A Bizottság létszáma 26 fő, melyből 18 fő országgyűlési képviselő az alábbi megoszlás szerint:

MSZP: 6 fő
SZDSZ: 3 fő
Fidesz: 6 fő
MDF: 3 fő

A bizottság további helyére minden képviselőcsoport 2-2 fő nem országgyűlési képviselőt javasolhat.

4. A Bizottság elnökére az MSZP képviselőcsoportja, három alelnökére a bizottság munkájában részt vevő képviselőcsoportok tesznek javaslatot.

5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság munkájában - szavazati jog nélkül - részt vehetnek a Kormány képviselői.

7. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

8. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

9. E határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére