Időállapot: közlönyállapot (2003.X.27.)

111/2003. (X. 27.) OGY határozat

a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20-án, Luxemburgban kelt európai egyezményt;

2. felkéri a Magyar Köztársaság Elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az Európa Tanács Főtitkáránál helyezze letétbe a Magyar Köztársaság megerősítő okiratát; és felhívja, hogy ennek megtörténtéről, valamint időpontjáról tájékoztassa az igazságügyminisztert;

4. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a megerősítésről szóló okiratának letétbe helyezésekor az alábbi nyilatkozatot, illetőleg fenntartást tegye:

nyilatkozat a 2. Cikkhez: „Az Egyezmény 2. Cikke szerinti Központi Hatóság feladatait a Magyar Köztársaságban az Igazságügyi Minisztérium látja el.”

fenntartás a 17. Cikkhez: „Az Egyezmény 17. Cikkének (1) bekezdésével összhangban a Magyar Köztársaság fenntartja magának azt a jogot, hogy a 8. és 9. Cikkek vagy ezek valamelyike által felölelt esetekben megtagadja a felügyeleti jogot érintő határozat végrehajtását a 10. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott okból.”

5. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel az Egyezmény Magyar Köztársaság vonatkozásában történő hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére