Időállapot: közlönyállapot (2003.X.27.)

113/2003. (X. 27.) OGY határozat

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv);

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a megerősítő okiratot az ENSZ Főtitkáránál helyezze letétbe;

4. felhívja a Kormányt, hogy a Jegyzőkönyv hatálybalépését követően - a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján - terjessze az Országgyűlés elé a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére