Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.5.)

119/2003. (XI. 5.) OGY határozat

az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI. 3.) OGY határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

A Határozat 1. pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Kontingens feladatát 2004. december 31-ig terjedő időszakban láthatja el;”


  Vissza az oldal tetejére