Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.21.)

126/2003. (XI. 21.) OGY határozat

a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság jelentésének elfogadásáról és a szükséges kormányzati intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés - elfogadva a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság jelentését - megállapítja:

A századforduló után Magyarországon megjelenő parlagfű napjainkra oly mértékben elterjedt, és az 1990-es évek elejétől annyira fertőzötté vált az ország, hogy a döntően parlagfű okozta allergia népbetegséggé vált. Becslések szerint az ország lakosai negyedének okoz vissza-visszatérő problémát. A társadalombiztosítás kiadása az allergiás betegségek kezelésére rendelt gyógyszerek támogatására, a lakossági kiadások, a táppénzes napok megemelkedése és az elmaradt idegenforgalmi bevételek súlyos nemzetgazdasági károkat okoznak. A számított összkárérték igen nehezen megbecsülhető, a szakértői jelentések alapján több tízmilliárd forintra tehető.

Az előző kormányok előtt is ismert probléma megoldására elégségesen hatékony intézkedések nem történtek.

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának tájékoztatójában foglaltakat, az allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása, a biológiai allergének koncentrációcsökkentésének elősegítése és a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése érdekében tett javaslatait nem követték a szükséges hatást eredményező kormányzati intézkedések.

2. Az Országgyűlés új megközelítést tart szükségesnek a parlagfű elleni küzdelemben:

a) ne csak növényvédelmi kérdésként, hanem ezzel párhuzamosan környezetvédelmi, környezeti és humán egészségügyi kérdésként szükséges foglalkozni a problémával;

b) a parlagfű elleni védekezés sikeressége érdekében a hangsúlyt az ösztönző módszerek alkalmazására kell helyezni;

c) a kötelezés és szankcionálás hatékony, a növény virágzását, pollentermelését akadályozó megoldásait kell megtalálni;

d) elengedhetetlen az állami szerepvállalás a programok kidolgozásában, a végrehajtás megszervezésében, a civil kezdeményezések támogatásában;

e) nélkülözhetetlen a költségvetési források szükséges nagyságrendű biztosítása és programszerű felhasználása.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2003. december 31-ig hozzon létre a parlagfű elleni védekezés összehangolására tárcaközi bizottságot, amely az ország területére - a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság munkáját figyelembe véve - egységes intézkedési tervet készít, megyei szinten is koordinációs feladatokat lát el. A tárcaközi bizottság munkájáról - az évi felkészülésről és az előző év eredményeiről - a Kormány minden év március 31-éig beszámol az Országgyűlésnek.

4. A közérdekű védekezés végrehajtása érdekében a 2004. évi költségvetési törvényben 1,5 milliárd forint kerül elkülönítésre a következő megosztás szerint: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetében 400,0 millió forint, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetében 400,0 millió forint, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében 400,0 millió forint és a Belügyminisztérium fejezetében 300,0 millió forint.

5. A „parlagfű-mentesítésre, a népegészségügyi program feladatainak támogatására” felajánlott személyi jövedelemadóból származó 1% döntő része parlagfű-mentesítésre kerül felhasználásra.

6. Az Országgyűlés a „Parlagfűmentes Magyarországért” eseti bizottság munkáját befejezettnek tekinti.


  Vissza az oldal tetejére