Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.17.)

135/2003. (XII. 17.) OGY határozat

az iskolai tejfogyasztás „Igyál tejet” programról * 

Gyermekeink egészséges életmódra nevelése mindannyiunk feladata. A betegségek megelőzésében kiemelt jelentősége van az egészséges táplálkozásnak. A tej mint az egyik legértékesebb élelmiszerünk, fogyasztásának támogatása érdekében az Országgyűlés az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fenti célok megvalósítását biztosító intézkedéseket az alábbi szempontok figyelembevételével tegye meg:

- A program az egész országra terjedjen ki.

- Az iskolában fogyasztott tej alanyi jogon illesse meg a gyermekeket.

- Az érintettek körét úgy kell meghatározni, hogy az kiterjedjen az állami, az önkormányzati és az egyházi fenntartású alapfokú oktatási intézményekben tanuló gyermekekre.

- A program finanszírozásáról a Kormány gondoskodjon.

- A program legyen független a rászorultsági alapon működő diákétkeztetési rendszertől, a szervezés ne jelentsen anyagi terhet az oktatási intézményeknek.

- A program működése feleljen meg az EU Bizottság 2000. december 11-i, 2707/2000/EK rendeletbe foglalt szabályozásnak, tegye lehetővé közösségi támogatás igénybevételét az Európai Unióba történő belépésünket követően.

- A programot első ízben 2004. május 1-jétől az általános iskolák alsó és felső tagozatos, vagy ennek megfelelő korosztályú gyermekek részére kell biztosítani.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a program bevezetésével kapcsolatos előkészítő munkáról, a megtett intézkedésekről 2004. április 15-ig adjon tájékoztatást.


  Vissza az oldal tetejére