Időállapot: közlönyállapot (2004.III.4.)

2004. évi VIII. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény módosításáról * 

1. § A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 17. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

b) intézményi befektető: a bank, a szakosított hitelintézet, a befektetési társaság, a kockázati tőketársaság, a biztosító részvénytársaság, a befektetési alap, a kockázati tőkealap, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a szövetkezeti üzletrész hasznosító gazdasági társaság.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére