Időállapot: közlönyállapot (2004.V.25.)

2004. évi XLIII. törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a következő 172. §-sal egészül ki:

„172. § (1) Az Európai Parlament tagjainak 2004. évi választásán a külképviseleteken nem működnek szavazatszámláló bizottságok.

(2) A 30. § (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában, a VIII. fejezetben, a 99/J. § (6) bekezdésében és a 99/N. §-ban foglalt feladatokat a külképviseleti választási iroda látja el.

(3) A külképviseleti választási iroda a szavazás lezárását követően az urnában - annak felnyitása nélkül - elhelyezi a névjegyzéket, a visszautasítottak jegyzékét, a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvet, valamint az urna lezárásának időpontjáról kiállított jegyzőkönyvet, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani. A lezárt urnát a külképviseleti választási iroda haladéktalanul az Országos Választási Bizottsághoz továbbítja.

(4) Az urna felbontását, a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását és a külképviseleti szavazás eredményét egy összesített jegyzőkönyvben az Országos Választási Bizottság három kijelölt tagja állapítja meg.

(5) Az Országos Választási Bizottság az összesített választási eredményt a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján állapítja meg.

(6) A 99/O. § és a 99/P. § (3) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére