Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.28.)

2004. évi LIX. törvény

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról * 

1. § Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,

b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,

c) természeti területen,

d) erdőben,

e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,

f) rendszeresen belvíz járta területeken,

g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,

h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken - a jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges terület kivételével -, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben,

i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,

j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében,

k) hullámtér és nyílt ártér körzetében

regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére