Időállapot: közlönyállapot (2004.VI.29.)

2004. évi LXIII. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 35. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2004. július l-je előtt előzetes eredetiség vizsgálatot végző szakértői állomások, amennyiben írásban vállalják, hogy 2005. február 28-ig biztosítják a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelést, tevékenységüket ezen határidőig a korábban alkalmazott technológiai rendben végezhetik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIII. törvény 14. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére