Időállapot: közlönyállapot (2004.VIII.31.)

2004. évi LXXVII. törvény

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 32. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A 8. § (4) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények bevezetése fokozatosan történik, a következők szerint:

a) az a)-d) pont hatálya alá tartozók teljes körére a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

b) az e) pont hatálya alá tartozóknál a 2005/2006. tanévtől kezdődően,

c) az f) pont hatálya alá tartozóknál

ca) az első-negyedik évfolyamra járó tanulók esetében a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

cb) az ötödik-nyolcadik évfolyamra járó tanulók esetében a 2004/2005. tanévtől kezdődően,

cc) a kilencedik-tizenharmadik és a szakképzési évfolyamokra járó tanulók esetében a 2005/2006. tanévtől kezdődően.”

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére