Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.21.)

2004. évi CXXV. törvény

az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az ellenőrzést - 2005. június 30-ig - a Legfelsőbb Bíróság elnöke által jelölt és az Országgyűlés 76/2004. (IX. 8.) számú határozatával megerősített bírák végzik. Ezt követően a bizottság tevékenysége megszűnik. A még hátralevő feladatokat egyes bíróként eljárva, a bizottság tagjai közül a Legfelsőbb Bíróság elnöke által kijelölt bíró hajtja végre.”

Vegyes rendelkezések

2. § (1) A bizottság a Tv. 2. § (3) bekezdésében meghatározott és még ellenőrzés alá nem került személyek tekintetében az adatszolgáltatóktól 2005. január 5-ig kérje meg az ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatokat, továbbá az 1. §-ban megjelölt időpontig az ellenőrzést folytassa le.

(2) 2005. június 30-át követően, ahol a Tv. bizottságot említ, azon a bírót kell érteni.

(3) A Tv. 2. §-ban foglalt tisztségeket jelen törvény hatálybalépését követően betöltők tekintetében az eljárást nem kell lefolytatni.

3. § (1) E törvény 2004. december 31-én lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 6. és 7. §-a, valamint az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXIV. törvény 4. §-ának (3) bekezdése.

(3) E törvény, továbbá az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény, illetve az azt módosító 1996. évi LXVII. törvény, a 2000. évi XCIII. törvény és a 2004. évi LXIV. törvény 2005. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére