Időállapot: közlönyállapot (2004.XII.28.)

2004. évi CXXXIX. törvény

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról * 

1. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 142. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki

a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív,

b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,

elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

2. § Az Sztv. a következő 142/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

Garázdaság

142/A. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére