Időállapot: közlönyállapot (2005.II.18.)

4/2005. (II. 18.) OGY határozat

a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezményt;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság megerősítő okiratát a Holland Királyság Külügyminisztériumánál, mint az Egyezmény letéteményesénél helyezze letétbe; és felhívja, hogy ennek megtörténtéről, valamint időpontjáról tájékoztassa az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert;

4. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozási okiratainak letétbe helyezésekor a mellékletben szereplő nyilatkozatokat tegye;

5. felhívja a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezését követően a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Melléklet a 4/2005. (II. 18.) OGY határozathoz

A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezményhez tett nyilatkozatok

Nyilatkozat az Egyezmény 6. cikkéhez:

„Az Egyezmény 6. cikke szerinti Központi Hatóság feladatait a Magyar Köztársaságban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium látja el.”

Nyilatkozat az Egyezmény 22. cikkének 4. bekezdéséhez:

„Az állandóan a Magyar Köztársaság területén tartózkodó gyermek örökbefogadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Központi Hatóságok feladatait az Egyezmény 22. cikke 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően gyakorolják.”

Nyilatkozat az Egyezmény 23. cikkének 2. bekezdéséhez:

„Az Egyezmény 23. cikkének 1. bekezdése szerinti igazolást a Magyar Köztársaságban az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium adja ki.”


  Vissza az oldal tetejére