Időállapot: közlönyállapot (2005.III.10.)

12/2005. (III. 10.) OGY határozat

az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európai Szociális Karta Strasbourgban, 1988. május 5-én kelt Kiegészítő jegyzőkönyvét (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) azzal, hogy a Jegyzőkönyv 5. cikke 1. bekezdésének b) pontjával összhangban a Jegyzőkönyv II. Részének kötelező alkalmazása a Magyar Köztársaság vonatkozásában az 1. Cikkre, a 2. Cikkre és a 3. Cikkre terjed ki;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál helyezze letétbe, ezzel egyidejűleg értesítse az Európa Tanács Főtitkárát arról, hogy a Jegyzőkönyv 5. cikke 1. bekezdésének b) pontjával összhangban a Jegyzőkönyv II. Részének kötelező alkalmazása a Magyar Köztársaság vonatkozásában a jelen határozat 1. pontjában meghatározott cikkekre terjed ki.


  Vissza az oldal tetejére