Időállapot: közlönyállapot (2005.III.10.)

13/2005. (III. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról * 

Az Országgyűlés

1. úgy határoz, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozik az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a csatlakozási okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az Európai Unió Tanácsának főtitkáránál helyezze letétbe a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát;

4. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozásról szóló okiratának letétbe helyezésekor az alábbi nyilatkozatokat tegye:

A Magyar Köztársaság nyilatkozatai az egyezményhez:

Az egyezmény 3. cikk (1) bekezdéséhez: az e cikk szerinti megkereséseket a legfőbb ügyész fogadja és terjeszti elő.

Az egyezmény 6. cikk (5) és (6) bekezdéséhez: az e cikk szerinti megkereséseket a központi hatóság fogadja és terjeszti elő. Központi hatóság a legfőbb ügyész és az Igazságügyi Minisztérium.

Az egyezmény 6. cikk (8) bekezdéséhez:

A fogva tartott személyek ideiglenes átadása iránti kérelmeket az Igazságügyi Minisztérium fogadja és terjeszti elő.

Az elítélésekről szóló tájékoztatás iránti megkereséseket a legfőbb ügyész fogadja és terjeszti elő.

A 10. cikk (9) bekezdéséhez:

A terhelt zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatására csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A 18., 19. és 20. cikkhez:

Az e cikkek szerinti megkereséseket a legfőbb ügyész fogadja és terjeszti elő. A 20. cikk (4) bekezdése szerinti, 24 órán át elérhető kapcsolattartó pont a NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ).


  Vissza az oldal tetejére