Időállapot: közlönyállapot (2005.IV.14.)

19/2005. (IV. 14.) OGY határozat

a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján az Európai Unió Drogstratégiájának készülő Akciótervéhez való hatékony és érdembeli hozzájárulása érdekében eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata:

- A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott stratégiai törekvések alapján az elmúlt négy évben meghozott kormányzati intézkedések áttekintése, eddigi közvetlen és esetleges közvetett eredményeinek számbavétele és értékelése.

- A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott rövid távú célok alapján meghozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése.

- A Nemzeti Stratégia nemzetközi együttműködést célzó, s azt elősegítő pontjainak értékelése.

- Az Európai Unió Drogstratégiája készülő Akciótervének áttekintése, ahhoz ajánlások megfogalmazása.

- A hazai Nemzeti Stratégia és az EU készülő Drogstratégiája összehangolhatóságának vizsgálata, s az összehangolás folyamatához ajánlások megfogalmazása.

- Együttműködés Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal az Európai Unió Drogstratégiája készülő Akciótervéhez való szakmai hozzájárulás érdekében.

- Az Országgyűlés kábítószerekkel kapcsolatos munkájának a szélesebb nyilvánosság felé való kommunikálása, szervezett megjelenítése.

- Az Országgyűlés kábítószerekkel kapcsolatos jogalkotó munkájának figyelemmel kísérése és előremozdítása, ahhoz további ajánlások megfogalmazása.

3. A Bizottság munkájáról jelentést készít, melyet 2005. június 21-ig az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a jelentést megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt a bizottság tevékenységének meghosszabbításáról vagy megbízatásának megszüntetéséről.

4. A Bizottság tagjai:

A Bizottság 12 tagból áll, 6 országgyűlési képviselő és 6 szakértő megoszlásban.

Az országgyűlési képviselők közül a bizottságba 2 tagot az MSZP, 2 tagot a FIDESZ-MPSZ, 1 tagot az SZDSZ, 1 tagot az MDF képviselőcsoportja delegálhat. A bizottság elnökét, alelnökét és tagjait az Országgyűlés választja az alábbiak szerint:

Elnök: ........................................................................................................... (MSZP)

Alelnök: ......................................................................................... (FIDESZ-MPSZ)

Tagjai: .......................................................................................................... (MSZP)

...................................................................................................... (FIDESZ-MPSZ)

................................................................................................................... (SZDSZ)

...................................................................................................................... (MDF)

A további 6 nem országgyűlési képviselő szakértői helyre az MSZP és a FIDESZ-MPSZ képviselőcsoportja két-két főt, az SZDSZ és az MDF képviselőcsoportja egy-egy főt javasolhat.

5. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

6. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére