Időállapot: közlönyállapot (2005.IV.21.)

28/2005. (IV. 21.) OGY határozat

a II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdések rendezéséről a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között * 

Az Országgyűlés

- figyelemmel a kulturális javak visszaadása tárgyában az UNESCO és az UNIDROIT keretében létrehozott nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségeire;

- szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződésben, továbbá a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott, a II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségeket;

- attól a szándéktól vezérelve, hogy a II. világháborúban és az azt követő időszakban a másik ország területére került, s népeik nemzeti kulturális örökségét képező értékek és ingóságok származási helyükre visszaadassanak;

a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés a II. világháború során elszármazott kulturális javak visszaszolgáltatására vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi jogi kötelezettségeit figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a Magyar Köztársaság soron kívül visszaszármaztatja az Oroszországi Föderációnak a Magyar Köztársaság területén előkerülő, s a II. világháború során és az azt követően az Oroszországi Föderáció területéről elszármazott, az Oroszországi Föderáció kulturális örökségét képező kulturális értékeket.


  Vissza az oldal tetejére