Időállapot: közlönyállapot (2005.IV.27.)

31/2005. (IV. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozzon az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez;

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a csatlakozási okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy az Európai Unió Tanácsának főtitkáránál helyezze letétbe a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát;

4. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a csatlakozásról szóló okiratának letétbe helyezésekor az alábbi fenntartásokat és nyilatkozatot tegye:

A Magyar Köztársaság fenntartásai az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez:

„A Magyar Köztársaság az egyezmény 7. cikk (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a 7. cikk (1) bekezdés c) pontjában megállapított joghatósági szabályt nem fogja alkalmazni.

A Magyar Köztársaság az egyezmény 10. cikk (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a 10. cikk (1) bekezdése nem köti, ha a külföldön hozott ítélet alapjául szolgáló tények a Magyar Köztársaság biztonsága vagy egyéb alapvető érdekei ellen irányuló bűncselekménynek minősülnek [10. cikk (2) bekezdés b) pont].

A Magyar Köztársaság az egyezmény 10. cikk (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a 10. cikk (1) bekezdése nem köti, ha a külföldön hozott ítélet alapjául szolgáló tények a Magyar Köztársaság egyik köztisztviselőjének tevékenysége során jöttek létre, és hivatali kötelességével ellentétesek [10. cikk (2) bekezdés c) pont].”

A Magyar Köztársaság nyilatkozata az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez:

„A Magyar Köztársaság az Európai Bíróság joghatóságát az Európai Unióról szóló Szerződés 35. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint fogadja el.”


  Vissza az oldal tetejére